top of page
Podepsání smlouvy

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Příslušná osoba přijímá a vyřizuje výhradně oznámení, které podal zaměstnanec ZŠ Marjánka nebo osoba vykonávající ve škole dobrovolnickou  odbornou praxi nebo stáž.

Oznámení musí obsahovat údaje umožňující určit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nejsou vyřizována.

Funkci příslušné osoby zastává:

Mgr. Markéta Nováko

Oznámení lze učinit:

  • v listinné podobě zasláním na adresu ZŠ Marjánka

  • v elektronické formě na adresu: marketa.1.novakova@gmail.com

  • ústně před příslušnou osobou, která o takovém oznámení vyhotoví protokol

bottom of page