top of page

Ukončení vyučování z důvodu havárie vody

Z důvodu havárie vody bude ukončeno vyučování dnes do 12.00 hodin (do 12.00 hodin budou mít žáci možnost obědvat). Žák bude uvolněn ze školy pouze na písemnou SMS zprávu na tel. číslo 602 407 978, email učiteli (popř. info@zsmarjanka.cz), který je pověřen zajištěním této informace zákonnému zástupci. Je nezbytné, aby žáci uvolnili budovu školy do 12.00 hodin. Žádáme Vás, abyste sledovali na stránkách PVK další informace, které jsou podstatné pro to, zdali bude nezbytně nutné vyhlásit na čtvrtek 5. ledna ředitelské volno. V případě, že havárie bude odstraněna v čase do 4. ledna do 24.00 hodin, vyučování proběhne běžnou formou. Pokud dojde k odstranění havárie v pozdějším časovém termínu, platí vyhlášené ředitelské volno na 5. ledna. I nadále sledujte webové stránky školy, nelze stanovit, kdy bude obnoven provoz školy.


Děkujeme za pochopení a spolupráci v této neočekávané situaci.


Comments


bottom of page