top of page

Návštěva 9.B Židovského muzea

V pondělí 13. listopadu navštívili žáci 9.B s paní učitelkou Lenkou Kockovou jako průvodkyní Židovského muzea v Praze a s panem učitelem Štěpánem Kubíkem Starý židovský hřbitov a synagogy Staronovou, Klausovou, Pinkasovu, Maiselovu a Španělskou. Povídali jsme si o dějinách židovského národa, a zvláště židovského obyvatelstva v Čechách, o způsobu života a zvycích. Projekt je zaměřen na boj proti antisemitismu.

Velkou pozornost jsme věnovali osudu Židů za protektorátu. Připravili jsme se tak na divadelní představení o Almě Rosé, které následně žáci devátého ročníku zhlédli ve středu 15. listopadu v Písecké bráně jako součást projektového dne. Dotazů na židovskou kulturu bylo hodně.

Commentaires


bottom of page