top of page

Návštěva 6. tříd v Goethe-Institutu


Dne 25. 04. 2022 navštívili žáci 6. tříd německé skupiny paní učitelky

Korálové Goethe - Institut Praha (dále jen GI) u Národního divadla.

Program za GI připravila paní Petra Kulovaná: žáci byli seznámeni

s knihovnou a fungováním GI formou tzv. „Bibliothek Ralley“ – byli

rozděleni do týmů a na I-Podech zodpovídali otázky k fungování GI v

Praze. Na konci byli seznámeni s výsledky týmové soutěže.

A také byla žákům vysvětlena v němčině rodilým mluvčím, panem

Thomasem Freundorferem, funkce a geografické rozmístění této

instituce po světě.

GI nabízí zájemcům němčiny z řad mládeže tyto programy – jazykové

kurzy, knihovnu a programy, kterých se za naši školu účastníme.

Ostatní informace jsou na webových stránkách Goethe-Institutu

Praha.


Akci zorganizovala Barbora Korálová, učitelka NJ
Comments


bottom of page