top of page
Připraven do školy

O NÁS

ZŠ Marjánka je úplnou školou pro 1. - 9. ročníky. Nachází se v krásném prostředí Prahy 6 - Břevnově, nedaleko Pražského hradu. Jednou z předností je výborná dopravního dostupnost, zastávka tramvaje se nachází přímo před budovou školy. Jednou z priorit je i vytváření kvalitní technické podpory výuky. Novinkou je v rámci rozšíření výuky tělesné výchovy multisportovní program určený pro žáky 1.- 6. ročníku a mnoho dalšího.
AC_Sparta_Praha-logo-2C69D05980-seeklogo
Spolupráce s 
 AC SPARTA PRAHA

ZŠ Marjánka je partnerskou školou  s níž AC SPARTA Praha metodicky spolupracuje v rámci sportovních fotbalových tříd.

saving-book.png
Rozšířená výuka cizích jazyků

Orientace na cizí jazyky je spojena s výběrem ze tří světových jazyků od první třídy, výukou dramatické výchovy v anglickém, německém a francouzském jazyce.

Rozvoj a podpora sportovních talentů

Podporujeme řadu nadaných žáků, kteří dosahují mimořádných sportovních výsledků. Mají možnost navštěvovat sportovní třídy se speciálním režimem.

Výuka českého jazyka pro cizince

Práce s žáky - cizinci patří k důležitým prioritám školy. Je spojena ne jen s výukou českého jazyka, ale také se systematickou koncepcí pro nejrychlejší a  nejkvalitnější integraci do českého prostředí

Rozvoj a podpora hudebních talentů

Žáci mají možnost nadstandartně navštěvovat formou volitelného předmětu sborový zpěv či hru na flétnu.

Bodový systém místo běžné klasifikace

V průběhu školní docházky (od 4. ročníku) přecházime z běžné klasifikace na bodový systém. Cílem je zhodnotit vždy co žák umí a zná, nevyhodnocujeme neznalosti.

bottom of page