akce, aktivity, volný čas

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

(čas a den konání kroužku bude upřesněn dle zájmu dětí)

  • každý žák má možnost přihlásit se do kteréhokoliv kroužku
  • kroužek zahájí svou činnost, bude-li ho navštěvovat nejméně 7 žáků, při nižším počtu bude kroužek otevřen jen ve zcela mimořádných případech
  • pokud se žák do kroužku přihlásí, je povinen v daný den a čas na kroužek docházet
  • nemůže-li se žák kroužku účastnit (nemoc, návštěva lékaře, rodinné důvody), musí svou nepřítomnost doložit omluvenkou
  • žák se může ze zájmového kroužku odhlásit pouze ze zdravotních důvodů, a to ke konci pololetí; odhlášení je nutné provést ihned písemně
  • platba je složenkou, kterou žák dostane při první návštěvě kroužku
  • úhrady za kroužky jsou nevyúčtovatelné

 KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020

 Název kroužkuVyučujícíMístnostdalší informace
1*)Klub mladých diváků
KMD
2Šikovné ruceKupšová Lucieč. 20lucie.kupsova@zsmarjanka.cz
3Počítačová školičkaOheim  Zdeněkč. 15zdenek.oheim@zsmarjanka.cz
4*)Logopedie*)Markovičová Ladadílna školní družinylada.markovicova@zsmarjanka.cz
5*)Nikdo mi nerozumí, nevím, kudy kam *)Pospíšilová Renáta
renata.pospisilova@zsmarjanka.cz
6Doučování Ma – příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročníkOherová Petrač. 14petra.oherova@zsmarjanka.cz
7Umhrátky (pondělí 16.30 – 18.00 hodin)Hladíková Janač. 9jana.hladikova@zsmarjanka.cz

*) kroužky jsou neplacené

EXTERNÍ NABÍDKA KROUŽKŮ:


Název kroužkuVyučujícíMístnostemail / informace
1Sebeobranap. Lázeňskýtělocvičnaroman.lazensky@ewto.cz
2Šachový kroužekp. Černoušekučebna č. 8info@sachovykrouzek.cz
3Aerobik (dospělí)p. Johnovátělocvičnavl-jo@seznam.cz
4Jóga (dospělí)pí. Žítkovátělocvičnamzitkova@gmail.com
5Taneční kroužek Ivy Langerové každé úterý 16.00 – 17.00 hodin Sailerová Terezatělocvičnahttp://www.ivalangerova.cz/praha-6/zs-marjanka.
6Moderní tancepí. Lahournat Ditatělocvičnaditaslavia@seznam.cz
7Plaváníp. Kocbazénwww.plavatsnadno.cz
8Cvičíme se švihadlypí. Lavičková Terezatělocvičnalavickova.terka@seznam.cz
9Karatepí. Benešovátělocvičnaradanabenesova@seznam.cz
10Tennis pro dětip. Gelhardttělocvičnainfo@tenisprodeti.cz
11Gymnastika pro dětipí. Doležalovátělocvičnainfo@gymnastikaprodeti.org
12LEGOpí. Matějovskáučebna 01pmatejovska@bricks4kids.com