Zájezd do Skotska

Vážení rodiče,

naše škola pořádá pro žáky zájezd s výukou do Skotska. Termín konání je 24.04.-03.05.2020. Cena zájezdu je stanovena na 16 400 Kč na 10 dní a to včetně dopravy, ubytování, výuky a trajektu.

Zájezd je určen pouze 7., 8. a 9. ročníkům. V případě nenaplnění kapacity z těchto ročníků se mohou zúčastnit náhradníci z 6. ročníků. Pro žáky 9. ročníků, je podmínkou účasti splněná malá obhajoba a hotové veškeré přípravy na velkou obhajobu.

Zájezdu se mohou zúčastnit pouze žáci, kteří nemají žádné kázeňské postihy.

Žáci si mohou chodit pro přihlášky do kabinetu jazyků od úterý 3.12. o velkých přestávkách.

Pro účast na zájezdu je nutné zaplatit zálohu ve výši 3 000 Kč. Zálohu je možné platit pouze v období 6. – 15. ledna 2020 poté, co obdržíte informace ohledně zaplacení.

V případě zájmu účasti vašeho syna/dcery na zájezdu, prosím, obě dvě přihlášky. Tyto přihlášky jsou závazné a je nutné je odevzdat nejpozději 10. prosince 2019.

Hlavní organizátor zájezdu

Mgr. Jan Dvořáček