Učitelé

  VYUČUJÍCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE   2019 – 2020

Ředitelka školy                                –  Bc. Mgr. Anna Niklová
Zástupce ředitelky školy              – Mgr. Vlastimil Hrabovský

Třídní učitelé:

I. stupeň:                                            II. stupeň:

1.AE Mgr. Jana Baudyšová 6.AE Mgr. Karla Sturmová Štaubertová
1.B Mgr. Dita Vendrame 6.B Mgr. Tomáš Vladyka
2.AE 2.B Regina Nigrinová Zuzana Divišová 6.C 7.A Mgr. Markéta Zunová Mgr. Jana Krejčí
3.AE Mgr. Lucie Kupšová 7.B Mgr. Rafael Gáll
3.B Marie Ondřejčková 7.C Mgr. Kateřina Heřmanová
4.AE Mgr. Šárka Levíčková 8.A RNDr. Andrea Blahušiaková Ph. D.
4.B Mgr. Jiří Šimáně 8.B Bc. Pavel Sulek
4.C Alena Šperlová 8.C Mgr. Petra Oherová
5.AE Mgr. Markéta Kabrnová 9.A Mgr. Renáta Pospíšilová
5.B   MgA. Zdeněk Klumpar 9.B 9.C   Bc. Adam Šimonovský DiS. Nikolas Šulc

Netřídní učitelé:

Mgr. Eva Cinková

Mgr. Zdislava Csémy

Mgr. Daniela Černá

Ivana Dbalá

Mgr. Jan Dvořáček

Vanda Hanausková

Jana Hladíková DiS., DiS.

Mgr. Abdenanaceur Hmidi

Radek Hruška

Nuržamal Idinova

Mgr. Jana Ježková

Mgr. Tomáš Kabelák

Ing. arch. Anna Kožuriková

PhDr. Marcela Kroftová

Mgr. Martin Kumšta

Mgr. Ivana Kůrková

Bc. Marek Kuta

Mgr. Ladislav Libič

Marie Lorišová DiS.

Jan Malec

Mgr. Lada Markovičová

Ivana Náseová

Mgr. Tereza Nejtková

Natálie Neubauerová

Ing. Markéta Niklová

Mgr. Michal Nikodem

Bc. Ing. Zdeněk Oheim

Mgr. Iva Partridge

Mgr. Anna Slabá

Bc. Valerie Spasova

Mgr. Zuzana Světlíková

Kristýna Škrdlová

Mgr. Martina Šulcová

Mgr. Aleš Valenta

Bc. Mgr. Veronika Vendlová

Mgr. Jana Zubovová

Mgr. Marcela Žebrakovská

 

Všichni zaměstnanci školy mají své pracovní emaily ve tvaru jmeno.prijmeni@zsmarjanka.cz ,

které slouží ke komunikaci s rodiči, žáky, veřejností.