Učitelé

VYUČUJÍCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE   2019 – 2020

Ředitelka školy                                Bc. Mgr. Anna Niklová
Zástupce ředitelky školy              Mgr. Vlastimil Hrabovský

Třídní učitelé:

I. stupeň:

1.AE      Mgr. Jana Baudyšová

1.B         Mgr. Dita Vendrame

2.AE      Regina Nigrinová

2.B         Zuzana Divišová

3.AE      Mgr. Lucie Kupšová

3.B         Marie Ondřejčková

4.AE      Mgr. Šárka Levíčková

4.B         Mgr. Jiří Šimáně

4.C         Alena Šperlová

5.AE      Mgr. Markéta Kabrnová

5.B         MgA. Zdeněk Klumpar

II. stupeň:

6.AE      Bc. Ing. Zdeněk Oheim

6.B         Mgr. Tomáš Vladyka

6.C         Mgr. Markéta Zunová

7.A         Mgr. Jana Krejčí

7.B         Mgr. Rafael Gáll

7.C         Mgr. Kateřina Heřmanová

8.A         RNDr. Andrea Blahušiaková Ph.D.

8.B         Bc. Pavel Sulek

8.C         Mgr. Petra Oherová

9.A         Mgr. Renáta Pospíšilová

9.B         Bc. Adam Šimonovský DiS.

9.C         Nikolas Šulc

Netřídní učitelé:

Mgr. Eva Cinková

Mgr. Zdislava Csémy

Mgr. Daniela Černá

Ivana Dbalá

Mgr. Jan Dvořáček

Vanda Hanausková

Jana Hladíková DiS., DiS.

Mgr. Abdenanaceur Hmidi

Radek Hruška

Nuržamal Idinova

Mgr. Věra Jakubíková

Mgr. Jana Ježková

Mgr. Tomáš Kabelák

Ing. arch. Anna Kožuriková

Mgr. Mária Kramešová

PhDr. Marcela Kroftová

Mgr. Martin Kumšta

Mgr. Ivana Kůrková

Bc. Marek Kuta

Mgr. Ladislav Libič

Marie Lorišová DiS.

Jan Malec

Mgr. Lada Markovičová

Mgr. Milada Mrázková

Ivana Náseová

Natálie Neubauerová

Ing. Markéta Niklová

Mgr. Michal Nikodem

Mgr. Iva Partridge

Mgr. Anna Slabá

Bc. Valerie Spasova

Mgr. Ivan Summer

Mgr. Zuzana Světlíková

Kristýna Škrdlová

Mgr. Martina Šulcová

Mgr. Aleš Valenta

Bc. Mgr. Veronika Vendlová

Mgr. Marcela Žebrakovská

 

Všichni zaměstnanci školy mají své pracovní emaily ve tvaru jmeno.prijmeni@zsmarjanka.cz , které slouží ke komunikaci s rodiči, žáky a veřejností.