Třídy 1. stupně děkují

Třídy 1. stupně děkují Nadačnímu fondu ZŠ Marjánka za uhrazení poplatku za přednášku Afrika – Lidoopi (výchovně vzdělávací environmentální projekt NEPZ – Nejbohatší ekosystémy planety Země), která proběhla na naší škole 9. 10. 2019.