Ředitelka školy rodičům…

Informace ředitelky školy k realizaci výuky na dálku

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
na základě zkušeností z probíhající výuky na dálku, která byla zahájena po uzavření škol po 11. březnu tohoto roku, bych Vám ráda sdělila několik zásadních informací o charakteru této výuky. Z dosavadních zkušeností se ukázalo, že pro mnoho rodičů, kteří jsou přes den v práci a mají řadu starostí se zajištěním chodu domácnosti a péče o své děti a ostatní členy rodiny, je nově přidělená práce „domácího učitele svých dětí“ nad jejich možnosti. Proto jsem doporučila našim pedagogickým pracovníkům držet se několika hlavních zásad. Samozřejmě s respektováním pokynů z MŠMT ČR (Cituji: „V tomto krizovém stavu děti nemají prázdniny a pod dohledem rodičů si mají plnit své povinnosti.“). Mnoho agentur a institucí nám nabízí řadu možností výuky online, což je určitě přínosné, avšak jen z části, neboť se nám ukázalo, že všechny rodiny nemají doma vhodné technické vybavení a fungující internetové připojení.
Při zadávání úkolů považuji za důležitou přiměřenost, adekvátní rozsah a vhodné formy výuky. Žáci by neměli být zahlceni výukovými materiály, rozsáhlejší měrou je však třeba se zaměřit na profilové předměty, ostatní neprofilové předměty určitě společně doženeme.Při nejasnostech se obracejte v rámci zpětné vazby na vyučující jednotlivých předmětů, třídní učitele či vedení školy. Využívejte též možnosti individuální konzultace prostřednictvím pracovních e-mailů, pokud se některým občas nedaří se připojit přes naše dosavadní standardní výukové prostředí v Bakalářích (rubrika Komens, obecná zpráva).
Současně Vám chci říci, že ani učitelé to v této době nemají lehké. Příprava výuky, se kterou ve svých učebních plánech nepočítali, zasílání, komunikace a zajištění zpětných vazeb staví velké časové nároky na tuto práci. Učitelé mnohdy vyučují na 1. i 2. stupni, odlišné předměty, apod. Mají tedy na starosti mnoho žáků, rodičů a též vlastní rodiny. Podle jejich informací vím, že u počítačů tráví mnohdy celý den, pracují i o víkendech.
Výše uvedené informace jsou platné v současné chvíli. Na základě dnešního vystoupení pana ministra školství Roberta Plagy budeme upřesňovat pokyny pro další průběh výuky na dálku.
Přeji Vám, vašim dětem, Vašim rodinám a též i naší škole, abychom celý proces dobře a ve zdraví zvládli. Něco jistě bude muset počkat, neboť za tohoto stavu nelze zajistit plnohodnotnou výuku, zvlášť co se týče nové a obtížnější látky v profilových předmětech. Po zklidnění současného stavu jistě vše pilnou prací doženeme.
Bc.Mgr. Anna Niklová
ředitelka školy