Přihlášení do přijímacího řízení sportovní třídy

Vážení zájemci o sportovní třídu na naší škole,

v případě vašeho zájmu o zařazení do přijímacího řízení vašeho dítěte do 6. sportovní třídy na ZŠ Marjánka, prosím o vyplnění přiloženého dotazníku a zaslání příslušných dokumentů na email: tomas.kabelak@zsmarjanka.cz do 10.května 2020. Zatím ještě nemůžeme potvrdit, zda a kdy se talentové zkoušky uskuteční, avšak výběr do sportovní třídy určitě proběhne. O jeho průběhu vás budeme informovat po termínu přihlašování.

Děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví.

Tomáš Kabelák, vedoucí sportovních tříd