top of page

Vzdělávací workshop

V posledním únorovém týdnu se žáci osmého ročníku vydali do Městské knihovny na Mariánském náměstí, kde absolvovali vzdělávací workshop zaměřený na rozvoj mediální gramotnosti. Činnosti, kterými žáky prováděla zkušená lektorka, byly velmi pestré. Žáci nejprve diskutovali o bezpečném pohybu na internetu. Poté se seznámili s manipulativními technikami využívanými v mediálním prostoru jako je clickbait, deepfake či využívání grafické úpravy fotografií. Své nově nabyté znalosti posléze žáci ověřili prostřednictvím online kvízu. Workshop zaměřený na aktuální a závažné téma žáci hodnotili velmi kladně a přínosně.


Těšíme se, až knihovnu znovu navštívíme v rámci další vzdělávací akce!


Comments


bottom of page