top of page

Výlet 8A a 8C do Hrdličkova muzea

Dne 2.12. navštívili žáci 8A a 8C Hrdličkovo muzeum člověka na Přírodovědecké falkultě Univerzity Karlovy. Výlet zorganizovala paní učitelka biologie Anna Králová. Ačkoliv muzeum je celkem malé, je v něm mnoho vzácných exponátů, včetně koster, nálezů z vykopávek, egyptských mumií, indiánských vysušených hlav jako trofejí, ale hlavně názorně vysvětlen vývoj člověka od nejstarších dob do novověku. Muzejními sbírkami nás provázela paní kurátorka, která velmi poutavě a formou otázek a hádanek přiblížila žákům různá období vývoje člověka, vývojové fáze plodu člověka ve srovnání s ostatními savci a posléze názorně poukázala i na odchylky od vývoje stavby kostry, jako různé poruchy růstu a čím jsou způsobeny. Výstava byla opravdu zajímavá. Viděli jsme dokonce vypreparovanou a nataženou zažívací soustavu člověka. Na závěr se žáci prošli i sbírkami ptáků a plazů v horních patrech této staré rozlehlé budovy. Paní učitelce Králové moc děkujeme za zorganizování výletuCommentaires


bottom of page