top of page

Výlet 6.A do Českého muzea hudby

Dne 10.6. se naše hudební třída 6.A zúčastnila výletu do Českého muzea hudby s paní učitelkou Petrou Oherovou a Ivou Partridge. Krásnou procházkou přes Pohořelec, Loretu a Nový svět pod Pražským hradem, jsme Nerudovou ulicí všichni došli až do muzea, kde si žáci trochu odpočinuli a po svačině se zúčastnili komentované prohlídky výstavy 'Zvířata v hudbě'. Všichni dostali pracovní listy a hledali odpovědi na různé zajímavé otázky ohledně ptačího zpěvu, stavby těla zvířat a souvislostí, odkud si hudba a hudební nástroje braly inspiraci či v čem je podobné tvoření tónu. Výstava také představovala hudební díla různých autorů, kteří se inspirovali zvířaty. S paní kurátorkou si děti zazpívaly, zabubnovaly i zatancovaly.


Druhá čast naší návštěvy muzea byla neméně zajímavá, protože žáci měli možnost shlédnou historické hudební nástroje a na kopie některých si také zahrát, jako například na harfu nebo malé varhánky, tzv portativ. Vrcholem byl však theremin, elektronický nástroj, na který se hraje, aniž by se ho hráč jakkoliv dotýkal. Děti jím byly doslova okouzleny a a každý si chtěl zkusit čarodějná gesta, která vytvářela různé výšky tónu. Nutno číci, že jsme byli velmi pochváleni za vzorné chování celé skupiny a byla jsem právem hrdá na naše žáky.
Comments


bottom of page