top of page

Návštěva 8.A v Anežském klášteře

Dne 18.10. byli žáci 8A v Anežském klášteře na výchovně vzdělávacím programu 'Po stopách Anežky České'. Nejrpve jsme se však cestou stavili ve Vrtbovské zahradě, poseděli chvíli na ranní mši v kostele Panny Marie Vítězné u Pražského Jezulátka a prošli se po Karlově mostu.V Anežském kláštěře pak za doprovodu a výkladu kurátora prozkoumali architekturu kláštera, dozvěděli se mnoho o jeho historii, ale hlavně o Sv. Anežce České, která, ač sama pocházela z královského rodu a měla mnoho nabídek k sňatku, vydala se cestou duchovní a pomáhala chudým a nemocným. Založila nemocnici i klášter a vykonala během života tolik dobrého, že byla v roce 1989 prohlášena za svatou. Žáci pomocí pracovních listů vyhledávali hroby Přemyslovských králů a královen, jako Václava I, Sv Anežky aj. a mohli si přenést do doby klášterního života za Přemyslovců a Lucemburků nebo si naopak představit, jaké to bylo v dobách 17. století, kdy byl klášter za Josefa II zrušen a do jeho klenby bylo vestavěno nízké patro, ve kterém pak byly zřízeny malé chudinské byty, skladiště a dílny.

Celé dopoledne pak zakončili ve středověké dílně, kde si mohli vybarvit předtištěné vitráže, středověké ornamenty či vyzkoušet, jaké to bylo za středověku lisovat tisky.
留言


bottom of page