top of page

9.A v nové Muzeu literatury

Dne 22.2. navštívila žáci 9.A nově otevřené Muzeum literatury v Bubenči. Cílem akce bylo seznámit žáky s nejzásadnějšími mezníky dějin české literatury 19. a 20. století prostřednictvím komentované prohlídky, kterou pro žáky připravil kurátor expozice. Žáci pohotově reagovali na otázky a komentáře, pan kurátor následně ocenil to, jaký přehled a zaujetí žáci při práci v Muzeu prokázali. Druhý den ve škole proběhla reflexe celé akce, během které žáci zhodnotili akci jako velice vydařenou a poučnou a doporučili s organizací návštěv Muzea literatury pokračovat.

Kommentarer


bottom of page