OPATŘENÍ ohledně Koronaviru

Vážení rodiče,

Pokud jste v době jarních prázdnin pobývali s dětmi v oblasti postižených Korona virem, doporučujeme, abyste v následujících 14 dnech zvážili docházku svého dítěte do školy. Dále doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu a MČ Prahy 6.

V té souvislosti bychom Vás také rádi upozornili na § 9 odst. 1 zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném znění, že ošetřující lékař nenařídil Vašemu dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní ošetření.

Vedení školy.