Konverzační přehlídka cizích jazyků

Dne 20. 11. se naši žáci zúčastnili konverzační přehlídky cizích jazyků, kterou pořádala Základní škola na náměstí Svobody na Praze 6. Zúčastnilo se jí mnoho škol. Každá z nich vyslala několik družstev v různých kategoriích. Za naši školu jsme vyslali děti za jazyky ruština, němčina a angličtina. Děti byly rozděleny do družstev napříč ročníky, aby ve skupinách byly zastoupeny různé věkové kategorie. Měly za úkol zazpívat nastudovanou písničku nebo zarecitovat básničku, zahrát nastudovanou scénku nebo prezentaci o jejich oblíbeném jídle a ti nejmladší se měli představit. Nejstarší studenti naopak museli pohovořit o problematice dospívání a vztahu rodičů a dětí. Družstva pak řešila různé rébusy a musela si připravit rozhovor na dané téma a slovíčka, která si vytáhli z klobouku. Bylo to skutečně zábavné i stimulující a děti se mnoho naučily jak z jazyka, tak o sobě. Nebylo totiž vždy lehké mluvit před porotou rodilých mluvčích, učitelů a pracovníků z ambasád a zároveň před ostatními soutěžícími. Naše děti si však vedly skutečně skvěle a za jejich výkony jsme se opravdu nemuseli stydět. Závěrem si každý odnesl knížky, sladkosti a hračky. Soutěž byla hostiteli výborně připravena a děti si ji užily.

Iva Partridge