Školní jídelna

školní
jídelnaPROVOZ: ŠKOLNÍ JÍDELNA :
Vedoucí školní jídelny:
tel.: 220 516 033, email: jidelna@zsmarjanka.cz 

Dle Vyhlášky 107/2005 jsou žáci rozděleni dle dosaženého věku do skupin:
· 1. skupina 3 – 6 let tarif za       1 oběd činí
24 Kč
· 2. skupina 7 – 10 let tarif za     1 oběd činí
26 Kč
· 3. skupina 11– 14 let tarif za    1 oběd činí
29 Kč
· 4. skupina 15 a více let tarif za 1 oběd činí 35 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na období školního roku, ve kterém dosáhnou věkové hranice dle skupin 1 – 4. Každý strávník je povinen nosit čip, kterým se prokazuje u výdeje jídla. Čip je nepřenosný. Strávník si čipem vybírá ze dvou nabízených jídel, a to vždy dva dny předem. Strávník zaplatí kauci za čip 130 Kč, která mu bude vrácena po ukončení stravování.

MOŽNOST OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ PŘES INTERNET
1. Přihlašovat i odhlašovat stravu můžete kdykoliv po celých 24 hodin.
2. Můžete použít libovolný počítač připojený na internet
3. K možnosti objednávat přes internet si musíte osobně vyzvednout přístupové kódy u vedoucí školní jídelny.
4. Adresa pro objednání stravy je www.strava.cz
5. Dále pak přihlášení uživatele – zařízení 2108 – odeslat – a dále dle přiděleného kódu vedoucí školní jídelny.
6. V případě malého počtu objednaného jídla (do 20 ks) se toto jídlo nevaří, náhradní jídlo je MENU 1

PLATBY:
1. Z běžného účtu
• převodem – platba do 25. dne na měsíc následující 
• číslo účtu: 5933061/0100 
• variabilní symbol pro identifikaci platby přidělí vedoucí školní jídelny
            Částka:

1. skupina 528 Kč

2. skupina 572 Kč

3. skupina 638 Kč

4. skupina 770 Kč

2. Složením hotovosti na výše uvedený účet v bance.

3. Pouze v nutných případech v hotovosti do pokladny školní jídelny. 

U VŠECH PLATEB NUTNO UVÁDĚT PŘIDĚLENÝ VARIABILNÍ SYMBOL.

• Termín plateb je vždy do 25. dne v měsíci na měsíc následující. Bez uhrazeného stravného není možné stravování žáků.

ODHLÁŠKY OBĚDŮ
Odhlášky oběda bez jeho úhrady lze provádět během dne do 13:00 hod., a to na den dopředu na tel. č. 220 516 033 nebo emailu
jidelna@zsmarjanka.cz.
Odhlásit oběd bez úhrady v den nepřítomnosti žáka není možné. Rodič musí oběd uhradit a může si oběd vyzvednout v době 11.00 – 11.35 nebo 13.45 – 14.00 hodin do přinesených nádob.
V případě nepřítomnosti žáka lze jídlo vydat pouze první den nemoci, a to v době od 11:00 do 11:30 a od 13:45 do 14:00 do přinesených nádob. Během hlavního výdeje jídla je rodičům a cizím osobám přísně zakázáno vstupovat do prostoru jídelny.
Neodhlášený oběd nebude zohledněn v platbě za obědy.
• Poslední odhlášení obědů bude možné v sobotu 22. 6. 2019.
• Věříme, že školního stravování, které bude prováděno podle zásad správné výživy školních dětí, využijete.
• Provoz školní jídelny schválen a povolen hygienickou službou.