fotogalerie – 2014/2015

fotogalerie
– 2014/2015Třicetiletá válka

V měsíci červnu vyvrcholil náš projekt o třicetileté válce. Postupně jsme navštívili místa, která jsou s tímto obdobím spjatá. Nejvíce na nás zapůsobila mohyla na Bílé hoře a model bitvy v letohrádku Hvězda. Se zájmem jsme si prohlédli vyobrazení bojů studentů se Švédy, které je umístěno v bludišti na Petříně. Závěr našeho projektu patřil vojevůdci Albrechtu z Valdštejna. O něm jsme se dozvěděli spoustu informací během návštěvy Valdštejnského paláce a přilehlé zahrady.
                                                                                                                                        
Žáci 4.A