fotogalerie – 2014/2015

fotogalerie
– 2014/2015Projekt „Voda pro budoucnost“

V průběhu měsíců března a dubna 2015 se žáci školy zapojili do celoškolního projektu s názvem „Voda pro budoucnost“, který byl zaměřen k problematice vody a její ochrany.
Toto téma bylo vyhlášeno jako téma měsíce března k ekologii a environmentální výchově v rámci celé školy. 
Žáci se ve vyučovacích hodinách prakticky ve všech předmětech zabývali otázkami souvisejícími s vodou, ochranou jejich zdrojů i s čištěním odpadních vod na Zemi. 
V 3 až 5. Ročníku byli uskutečněny samostatné besedy k vodě a jejímu významu pro život na Zemi a nutnosti péče o zachování její kvality.
K Světovému dnu vody byly také zaměřeny nástěnky a rozhlasová relace, kterou si žáci sami připravili.
V rámci projektu se žáci zapojili do celostátní soutěže vyhlášené Ministerstvem zemědělství ČR. Žáci 1. stupně zpracovávali téma vody výtvarně kresbou obrázků, žáci 2. stupně zpracovali téma literární formou – povídkou. V této kategorii postoupili do finále 3 žáci naší školy :
Denisa Corridoni – Voda aneb…, 6. A 
Anna Pelcová – Voda v budoucnu, 7. A 
Jan Kolínský – Voda, 8.A
V průběhu všech souvisejících akcí žáci projevili svůj zájem o uvedenou problematiku a 
prokázali, že si jsou vědomi významu vody pro člověka, důležitosti šetření pitné vody a zabránění znečišťování vodních toků.