fotogalerie – 2012/2013

fotogalerie
– 2012/2013


Národní památník na Vítkově

V rámci celoškolního projektu Kde domov můj? se třídy 5.A, 5.B, 8.A a 9.A se svými učitelkami vydaly ve čtvrtek 21.3.2013 do Národního památníku na Vítkově.Žáci si s velkým zájmem prohlédli multimediální expozici Křižovatky české a československé státnosti věnovanou nejdůležitějším událostem 20.století. V podzemních prostorách všechny zaujala expozice věnovaná mumifikaci s názvem Laboratoř moci.S největším ohlasem se setkala výstava Sportsmeni v zemích českých konaná v rámci cyklu Monarchie. Žáci si se zájmem prohlédli vystavené exponáty, vyzkoušeli si dobové sportovní oblečení a někteří i zkusili, jaké je stát na stupních vítězů.