fotogalerie – 2012/2013

fotogalerie
– 2012/2013


Kde se bere energie

V týdnu od 11.2 – 15.2 se celý 1.stupeň zapojil do ekologického výukového programu „Kde se bere energie“( Ekodomov, o.s). Žáci byli rozděleny
do skupin podle tříd a prostřednictvím pana lektora postupně získávali informace o různých zdrojích energie . Porovnávali pak jejich výhody a nevýhody s ohledem na životní prostředí. Dozvěděli se také, jak energii lidé získávali v minulosti a jak ji vyrábí v dnešní době. Určitě de jim tyto znalosti budou hodit i v hodinách prvouky (přírodopisu), ale hlavně v praktickém životě.