fotogalerie – 2011/2012

fotogalerie
– 2011/2012


Druháci a projekt „Pohádková Praha“

Na konci května se naše třída 2. B a třída 2. A zapojily do projektu „Pohádková Praha“. Cílem tohoto projektu je seznámit nás, mladší žáky ZŠ, s památkami a historií Prahy zábavnou formou. 
Před Martinickým palácem na nás čekala průvodkyně v dobovém kostýmu – služebná Julie. Rozděleni do skupinek po 5 žácích jsme se vydali za dobrodružstvím. Šli jsme přes Nový Svět, navštívili Svatou chýši v Loretě, pokračovali kolem Strahovského kláštera, Úvozem a přes Hradčanské náměstí jsme se vraceli zpět. 
Služebná Julie nám přednesla u jednotlivých památek kratší výklad a poté zadala předem připravené úkoly v pracovních listech. Za správně splněný úkol získalo družstvo tolar Rudolfa II. Vítězové byli v cíli odměněni drobnými cenami a každý účastník sladkostí a pohledem Prahy. 
Počasí nám přálo, do školy jsme se vrátili unavení, ale spokojení. A také o něco chytřejší. 
                                                                                                             
Žáci 2.B