Přihlášení do přijímacího řízení sportovní třídy

Doporučené

Vážení zájemci o sportovní třídu na naší škole, v případě vašeho zájmu o zařazení do přijímacího řízení vašeho dítěte do 6. sportovní třídy na ZŠ Marjánka, prosím o vyplnění přiloženého dotazníku a zaslání příslušných dokumentů na email: tomas.kabelak@zsmarjanka.cz do 10.května Celý článek Přihlášení do přijímacího řízení sportovní třídy

Talentové zkoušky do sportovní třídy…

Doporučené

Vážení zájemci o sportovní třídy, přijímací talentové zkoušky do 6. sportovní třídy na ZŠ Marjánka, které vždy probíhají začátkem dubna, budou posunuty. Termín závisí na uvolnění současných omezení vládou ČR a MŠMT. Předběžně počítáme s červnovým termínem. Prosím, pro další Celý článek Talentové zkoušky do sportovní třídy…

Angličtina z Oxfordu dětem, učitelům i rodičům chce pomoci…

Vážení vyučující angličtiny, Jsme si vědomi obtíží, kterým čelíte v souvislosti s nastalou situací, ale všechny nás spoluje snaha zajistit vzdělávání tak, aby pokračovalo dál. Pod tímto odkazem naleznete přehledně rozdělené sekce na materiály pro vyučující, pro žáky a pro rodiče. Průběžně se bude Celý článek Angličtina z Oxfordu dětem, učitelům i rodičům chce pomoci…

Pro děti a rodiče

Vážení učitelé, žáci i rodiče, velmi si vážíme Vašeho zájmu a doufáme, že Vám naše MIUč+ budou dobře sloužit. V posledních dnech jsme zaznamenali nové registrace ve více než tisícinásobném počtu oproti běžnému využívání. Bohužel v této situaci docházelo k přetížení jak instalovaných, Celý článek Pro děti a rodiče