Vysvětlení pro rodiče

Doporučené

Vážení rodiče, na vysvědčení je někde na místo známky použito slovo prospěl(a), tzn. že žák nemohl být objektivně hodnocen nebo by byl známkou poškozen. Vedení školy.

Angličtina z Oxfordu dětem, učitelům i rodičům chce pomoci…

Vážení vyučující angličtiny, Jsme si vědomi obtíží, kterým čelíte v souvislosti s nastalou situací, ale všechny nás spoluje snaha zajistit vzdělávání tak, aby pokračovalo dál. Pod tímto odkazem naleznete přehledně rozdělené sekce na materiály pro vyučující, pro žáky a pro rodiče. Průběžně se bude Celý článek Angličtina z Oxfordu dětem, učitelům i rodičům chce pomoci…

Pro děti a rodiče

Vážení učitelé, žáci i rodiče, velmi si vážíme Vašeho zájmu a doufáme, že Vám naše MIUč+ budou dobře sloužit. V posledních dnech jsme zaznamenali nové registrace ve více než tisícinásobném počtu oproti běžnému využívání. Bohužel v této situaci docházelo k přetížení jak instalovaných, Celý článek Pro děti a rodiče